800 400 900
/ infolinka zdarma po-pá 8-20h

Stručný přehled daňových změn

Jaké daňové změny se udály v souvislosti s nemovitostmi a co nového nás čeká v nejbližší budoucnosti? (zdroj: realitní magazín 11/2017)

Přelom let 2016 a 2017

V listopadu 2016 přišel zatím zřejmě největší zlom v této problematice - změna poplatníka a změna názvu daně.

Zažitý termín "daň z převodu nemovitosti" jsem se začali učit po novu: "daň z nabytí nemovitých věcí".

Změna názvu souvisela s větším třeskem. S tím, kdo bude tuto daň platit! Od 1.11.2016 je totiž jediným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí KUPUJÍCÍ!

Odpadá i tedy ručení v případě, že jedna ze smluvních stran daň neuhradí. Pokud dříve daň neuhradil prodávající, stát tuto částku vymáhal po kupujícím.

2017

Daně z příjmů byly ovlivněny novelizací od 1. 7. 2017.

Podstatnou změnou je možnost daňového odpisování technického zhodnocení, pokud je hradí podnájemce u nájmu, případně podpachtýř u pachtu nebo vypůjčitel u výpůjč- ky, a to u těch technických zhodnocení, která byla dokončena po 1. 7. 2017.

V praxi vyžaduje aplikace jistě pozitivní změny úzkou spolupráci s právníkem a daňovým specialistou, ať již jde o vlastníka, nájemce nebo podnájemce.

Novela zákona o DPH účinná od druhého pololetí letošního roku se dotkla i nemovitých věcí.

Při převodu nemovité věci se tzv. vyrovnání odpočtu daně a tzv. úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku, kterými se provádí korekce původního odpočtu daně na současné podmínky, promítne v přiznání již v tom zdaňovacím období, kdy dojde k převodu nemovité věci, nikoli jako dosud až k 31. 12.

Co nás čeká?

Zákon č. 170/2017 Sb. přinesl příznivé úpravy u daně z příjmů fyzických osob.

Rozšiřují se možnosti uplatnit osvobození u příjmů, které plynou z vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle velikosti spoluvlastnických podílů.

I zde se pro účely osvobození testuje uplynutí pěti let od nabytí majetku převádějícím spoluvlastníkem, stejně jako u prodeje nemovité věci kupní smlouvou.

Dále se rozšiřuje osvobození na převody majetkových účastí, například v podobě převodu družstevního bytu, zděděného od příbuzného v řadě přímé nebo od manžela (manželky), kdy se doba trvání majetkové účasti v družstvu převodce a doba trvání majetkové účasti zůstavitele sčítá a pokud součet dob překračuje pět let, je příjem z převodu osvobozen. Stejný postup se použije i v kombinaci s vypořádáním spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Připadá vám to všechno moc složité?

Chtěli byste mít konkréní informace např. o osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u novostaveb, o stanovení základu daně z nemovitých věcí u směny či jiné záludnosti týkající se daňové problematiky v souvislosti s nemovitými věcmi? Vyberte si z našich poboček tu vám nejbližší a zeptejte se nás >>>


Reference

 Pane Hrdino, touto cestou vám chci moc poděkovat za váš vstřícný přístup, bezva spolupráci a neustálý kontakt. O nic jsem se nemusela starat. Všechno jste za mě vyřídil sám, bylo toho hodn... pokračování

Marie Sýkorová
pobočka

Aan de directie en medewerkers van Pink Reality makelaars, Wij willen op deze manier een indruk en onze dank uitspreken over Pink Reality en Jan Sraitr de makelaar  die ons huis in Herlikovice (Vrchlabi) heeft verkoc... pokračování

Leonardus Lucas

Inzerujeme